Cnc Torna Tezgahları İlanları Nerdedir ?

 

2.el Cnc Torna Tezgahları İlanları için MakinaAlSat.com adresini ziyarete edebilirsiniz.

CNC torna tezgahlarında genelde x ve z ekseni olmak üzere iki temel çalışma ekseni vardır. bu tür CNC torna tezgahlarında pek çok profil tornalama işlemlerinin yapılabilmesi için doğrusal ilerleme ve eğrisel ilerleme hareket özelliği yeterlidir. Ayrıca devir sayısı ve kesici değiştirme, ilerleme hızının belirlenmesi vb. fonksiyonlara sahiptirler.

Torna Tezgahında Vida Açma

Torna Tezgahında Vida Açma Vida dişi açmada kullanılan takımlar olarak kılavuzlardan (Sayfa 108) paftalardan ve vida dişi açma aparatlarından faydalanılır. Bunlar, parça üzerinde ölçüye uygun vida dişi açar. Açık paftalar ve vida dişi açma aparatları, vida çapında bir ölçü değişikliğine imkan sağlayarak daha sonra örneğin, galvanizle kaplama gibi kullanma maksadına uygun vida elde edilebilir. Vida dişi açma aparatları, ayar edilen vida boyuna eriştiğinde otomatik olarak açılan ve dönüş yönünü tersine çevirmeden takımın geri çekilmesine izin veren, değiştirilebilir vida açıcı ağız takımına sahiptir.

Vida açıcı takımın eksen doğrultusunda kılavuzlanması için, üniversal tornalarda gezer punta kullanılır. Vidanın ilk dişinin açılması esnasında, punta gövdesi kılavuzluğunda, pafta gezer punta silindirinin alın yüzeyi ile iş parçasına bastırılır. Tutucu kol yardımı ile vida dişi açma takımının kılavuzlanması oldukça kolaylaştırabilir.

Vida dişlerinin açılmasında normal çalışmadakinden küçük kesme hızı seçilmeli ve yeteri kadar soğutucu sıvı kullanılmalıdır.

Vida Çekmek (Vida Açmak)

Vida kalemi, tornada açılması gereken vida dişinin aynı biçimindeki bir profile sahip torna kalemidir. İş parçasının eksenine göre ayar edilmesinin yanında profilin dönme eksenine göre dik açıda olmasına da dikkat edilmesi gerekir.

Vida kaleminin ilerlemesi ana mili ve bu mile hareket aktaran dişlilerin sıralandığı makas (paraçol) üzerinden sağlanır.  Ayrıca burada ilerleme vida adımına uygun olmalıdır. Vida açıldığı zaman bu paraçoldaki dişliler birbiri ile kavratılmalıdır. Gerekli helis yönü (sağ yada sol vida) dişli kutusuna girişteki dişli yönü değiştirilerek tayin edilir.

Tornada vida dişinin açılmasında ilerleme; değişebilen çarklar, ana mili ve makaslı somun üzerinde sağlanır.

Vida kaleminin dalması, ilerleme yönünde bulunan ana kesici ağızları genel olarak malzemeye yaklaşacak şekilde olmalıdır. Bu dalma, sporttan (uç açısının yarısı kadar gönderilen) veya enine kızaktan kesici yaklaştırılarak sağlanabilir. Nümerik kontrollü torna tezgahlarında dalma, özel bir diş açma çevrimi ile gerçekleştirilir.

İlk dişli çark üzerindeki bir bölüntü (taksimat) donanımı çok ağızlı vida dişlerinin açılmasını mümkün kılar. Az eğim açılı vida dişleri için çok ağızlı vida dişi kalemi, kullanılabilir.

Tornada Vida Dişi Açılması (Vida Açma Başlığı)

Vida açma başlığında tek bir vida kalemi yerine, tahrik edilen birden fazla kesicinin yer aldığı takım taşıyıcısı kullanılır. İlerleme, tornada vida açma işleminde olduğu gibi ana mili ve makaslı somun üzerinden sağlanır. Vida açma başlığı sayesinde büyük talaş hacmi, iyi yüzey kalitesi ve yüksek ölçü ve şekil hassasiyeti elde edilir. Bundan dolayı bu metod örneğin, bilyalı vida mekanizmasında olduğu gibi uzun vidalı millerin imalatında kullanılır.

 

Eksantrik Tornalama

Delikde veya milde yer alan eksenden kaçık kısımların işlenmesi için iş parçasının torna tezgahının fener mili eksenine göre kaçık olacak şekilde bağlanması gerekir. Bu işlem, puntalar arasında, alın diskinde veya ayar edilebilen aynalarla gerçekleştirilebilir.

Tırtıl Çekmek

Kavrama kolaylığı istenen yüzeylere sahip parçalara tornada tırtıl açılabilir . Tırtıllar, tırtıl yönüne, derinliklerinin şekline ve adımlarına göre gruplara ayrılır. Tırtılların imalatı, bir tırtıl takımının içine dönebilecek şekilde yataklanan tırtıl çekme çarkları yapılır. Tırtıl çekme işlemindeki çevresel hız yaklaşık 25 m/dak. olmalı ve ilerleme 1/2 tırtıl adımı değerinde ayarlanmalıdır. Bol soğutma yağı / sıvısı kullanılmalı ve tırtıl çekme makaraları tel fırça ile sık sık temizlenmelidir.

CNC Torna Tezgahları Nedir?

CNC teknolojisinden nasibini fazlasıyla alan makinaların başında “torna tezgahları” yer almaktadır. Genel olarak bir “x” ve bir “z” ekseni olmak üzere iki temel eksen ile üretilen “CNC torna tezgahları”; pek çok tornalama işleminin yapılabilmesi amacı ile “doğrusal interpolasyon” olarak Türkçeleştirilebilecek “linear interpolation” ve “eğrisel interpolasyon” olarak dilimize çevrilebilecek olan “circular interpolation” özelliklerine haizdir. Ayrıca birçok CNC torna tezgahında; devir sayısını kontrol edebilme, kesici kısmı yenileyebilme, ilerleme hızını tayin edebilme fonksiyonları da bulunmaktadır.

Torna Tezgahında Vida Açma

 

Torna tezgahında yapılan vida açma faaliyeti, bazı tornalama takımları tarafından icra edilir. Konu ettiğimiz bu takımlar; iş parçası üzerinde istenilen ölçüye uygun olarak vida dişi açarlar.

Vida dişi açma aparatları, istenilen vida boyuna gelindiğinde kendiliğinden açılan ve dönüş yönünü aksi istikametine döndürmeden takımın geri çekilmesini sağlayan, değiştirilebilir vida açıcı ağız takımı isimli aksama haizdir.

Bir torna tezgahında vida dişi açma işlemi yapılırken küçük kesme hızları tercih edilmeli ve gerekli oranda soğutucu sıvı kullanılmalıdır.

Vida Çekmek (Vida Açmak)

Vida kalemi olarak tabir edilen ve iş parçası üzerinde açılması istenen vida dişi ile aynı boyutta olan takım parçası; vida çekme işlemini gerçekleştirmeye yarar. Vida kalemi mutlaka iş parçasının eksenine dik olarak konumlandırılmalıdır.

Tornada Vida Dişi Açılması (Vida Açma Başlığı)

Vida açmak için salt vida kalemi kullanmak yerine, birden çok vida kalemini tutmaya yarayan vida açma başlığı kullanılır. Vida açma başlığı bir takım taşıyıcısıdır.

 

Eksantrik Tornalama

İş parçalarının bazen delik ve mil ekseninin dışında kalan kaçık kısımları olur. Bu kaçık kısımların tornalanması için, iş parçasının fener mili ekseni baz alınarak kaçık olarak bağlanması gerekir. Eksantrik tornalama da denilen bu işlem; alın diskinde, puntalar arasında veyahut ayar edilebilen aynalar vasıtası ile gerçekleştirilir.

 

CNC Torna Tezgahları Ne İşe Yarar ?

Sanayinin pek çok alanında kullanılan ve sanayiciyi iş gücü, zaman gibi faktörlerden olumsuz etkilenmemesini sağlayan CNC torna tezgahları; genel olarak “x” ekseni ve “z” ekseni olarak isimlendirilen iki eksenden üretilmiştir. CNC torna tezgahlarında yapılması gereken birçok tornalama faaliyetinin icra edilebilmesi amacı ile eğrisel interpolasyon (circular interpolation) ve doğrusal interpolasyon (linear interpolation) özellikleri bulunmaktadır. CNC torna tezgahlarının hemen hemen tamamında devir sayısı kontrol etme, ilerleme hızını belirleme, kesici değiştirme gibi fonksiyonlarda yer alır.

Torna Tezgahında Vida Açma

Torna Tezgahında Vida Açma işi icra edilmek istendiğinde, vida açma işinde faydalanmak için üretilmiş olan takımlar kullanılır. Bu takımlar sayesinde iş parçası üzerinde istenilen hassasiyette vida açılabilmektedir. Vida dişi açma aparatı olarak kullanılan malzemeler sayesinde, işlenen vidanın çapına istenilen müdahaleler yapılabilir. Vida dişi açma aparatlarında, açıcı ağız denilen kısım iş bittiğinde takımı geri çeker.

Hemen hemen her türü tornalama işinin icra edilebildiği üniversal torna tezgahlarında, vida açıcı takımların çalışılması gereken eksenle aynı doğrultuda görev yapması için gezer punta denilen üniteden faydalanılır. Tutucu kol takımı olarak tabir edilen malzeme sayesinde kılavuzlama işi daha basit halde gerçekleşir.

Vida dişleri açılırken mutlaka gerekli oranda soğutucu sıvı kullanılmalı ve düşük kesme hızlarında çalışılmalıdır.

Vida Çekmek (Vida Açmak)

Vida kalemi denilen aparatla, iş parçasına vida çekilebilir. Vida kalemleri, açılmak istenen vida dişleri ile aynı ebatlarda olmalıdır. İş parçasının eksenine dik konumda olması gerekir.

Tornada Vida Dişi Açılması (Vida Açma Başlığı)

İş parçasına vida açma işlemi uygulanırken; tek bir vida kalemi yerine, birden çok vida kalemini tutabilen vida açma başlığı kullanılır. Vida başlığının ilerleme prensibi, vida kaleminin ilerleme prensibi ile tığa tıp aynıdır. İlerleme her iki sistemde de makaslı somun ve ana mili üzerinden gerçekleşmektedir. Vida açma başlıkları sayesinde, sadece vida kalemi ile üretilen malzemelerden daha kaliteli malzemeler imal edilir.

Cnc Torna Tezgahları Satıcıları Firmaları Nerdedir ?

CNC torna tezgahları; özel üretim olarak imal edilmemişse genel itibarı ile “x ekseni” ve “y ekseni” olarak tabir edilen iki temel eksenden meydana gelirler. İki eksenli CNC torna tezgahları; bilinen çok sayıda torna işinin gerçekleştirilebilmesi amacı doğrultusunda, İngilizce “circular interpolation” olarak adlandırılan “eğrisel interpolasyon ve yine İngilizce “linear interpolation” olarak tabir edilen “doğrusal interpolasyon” işlem özelliklerinde üretilirler. CNC torna tezgahlarında bu nitelikler dışında, kesici değiştirme, devir sayısı kontrol etme, ilerleme hızını belirleme gibi birçok fonksiyonda bulunmaktadır.

 

Torna Tezgahında Vida Açma

Torna tezgahında vida açabilmek için vida dişi açma işi için imal edilmiş takımlardan istifade edilir. Bu takımlar sayesinde, iş parçası üzerinde girilen ölçüye uygun vida dişleri açılabilmektedir.  Bazı vida dişi açma takımları sayesinde, vidanın çapının ölçüsü ile oynama yapılabilir.

Üniversal torna tezgahlarında, vida açma işini gören takımların eksen doğrultusunda kılavzulanmasını sağlayan parça gezer puntadır. Eğer bir tutucu kol takımından faydalanılıyorsa, kılavuzlama işlemi daha kolay gerçekleşir.

Vida Çekmek (Vida Açmak)

Vida açma işinde kullanılan vida kalemleri, iş parçasında açılmak istenen dişle aynı ölçülerdedir. İş parçasının dönme eksenine göre dik açılı olarak yerleştirilmeler gerekir.

Tornada Vida Dişi Açılması (Vida Açma Başlığı)

Torna tezgahlarında yapılan tornalama işlemlerinde genelde tek bir vida kalemi kullanılmaktansa, birden çok vida kalemini tutabilen vida açma başlığı kullanmak tercih edilir. İlerleme işlemi ana mili ve makaslı somun üzerinden gerçekleştirilmektedir. Vida açma başlığı tercih edilen işler, tek vida kalemi kullanılan işlere göre daha kalitelidir.

 

Eksantrik Tornalama

Mil veya delik eksenin dışına çıkan iş parçalarının tornalanması için, iş parçası fener mili eksenine göre kaçık kalacak biçimde bağlanmalıdır. Eksantrik tornalama işlemi; ayar edilebilen aynalar ile, puntalar arasında ya da alın diskinde yapılır.

Cnc Torna Tezgahları

CNC torna tezgahı olarak tabir edilen cihazların tamamında genel itibarı ile “x ekseni” ve “y ekseni” olarak adlandırılan iki temel eksen bulunmaktadır. CNC torna tezgahlarının; birçok profil tornalama işinin gerçekleştirilmesi amacı ile eğrisel interpolasyon (circular interpolation) ve doğrusal interpolasyon (linear interpolation) işlem niteliklerine haiz olması yeterli bir özelliktir. CNC torna tezgahları bu özellikleri dışında; ilerleme hızının belirlenmesi, kesici değiştirme, devir sayıcı gibi nitelikleri de ihtiva etmektedir.

Torna Tezgahında Vida Açma

Torna tezgahında vida açmak için, bu işi icra etmekte kullanılan takımlardan faydalanılır. Bu takımlar kılavuzlar, paftalar, vida dişi açma aparatlarıdır. Söz ettiğimiz bu takımlar vasıtası ile iş parçası üzerinde istenilen ölçüye uygun şekilde vida dişi açılır. Açık paftalar ve vida dişi açma aparatları sayesinde de vida çapında istenilen değişiklikler gerçekleştirilebilir. Torna tezgahlarında kullanılan ve vida dişi açma işi yapan aparatların hepsi ayarlanan vida boyuna gelindiğinde müdahaleye gerek kalmadan açılan ve dönüş yönünü tersine çevirmeden takımın geri çekilmesine müsaade eden, değiştirilebilir vida açıcı ağız takımına haizdir.

Üniversal torna tezgahı olarak adlandırılan tezgahlarda, vida açıcı görevi icra eden takımın eksen doğrultusunda kılavuzlanması amacı ile gezer puntalardan faydalanılır. İşlenen vidanın ilk dişinin açılması anında, (punta gövdesi yardımı ile) pafta gezer punta silindirinin alın kısmı ile iş parçasına doğru bastırılır. Tutucu kol olarak adlandırılan birim sayesinde de vida dişi açma takımının kılavuzlanması bir hayli kolay hale gelir.

Vida dişlerinin açılması işi icra edileceğinde, normal bir iş parçası işlerken kullanılan hızdan daha yavaş kesme hızı tercih edilmeli ve gereken ölçüde soğutucu sıvı tatbik edilmelidir.

Vida Çekmek (Vida Açmak)

Torna tezgahı kullanılarak açılmak istenen vida dişlisi ile aynı boyutlara sahip torna kalemine “vida kalemi” denir. Vida kaleminin; işlenecek iş parçasının ekseni baz alınarak  ayar edilmesi gerektiği gibi, profilin dönme eksenine göre dik açıda olması sağlanmalıdır.

Vida kaleminin ilerlemesinin sağlanması; ana mil ve ana mile hareket ileten dişlilerin sıralandığı paraçol sayesinde elde edilir.  İlerleme hareketlerinin de vida adımına uygun olup olmadığı gözlemlenmelidir. İstenen helis yönü ise dişli kutusuna girişteki dişli yönü değiştirilerek ayarlanabilir.

Tornada Vida Dişi Açılması (Vida Açma Başlığı)

Tornanın vida açma başlığında bir vida kalemi tercih etmektense, birden fazla kesicinin barındırıldığı takım taşıyıcıları tercih edilir. İlerleme hareketi tıpkı diş açmadaki gibi makaslı somun ve ana mil üzerinden gerçekleştirilir. Vida açma başlıkları, işlenen iş parçasının hassas ölçülerde ve kaliteli üretilmesini sağlar.

 

Eksantrik Tornalama

Tezgah ekseninden kaçık olan kısımların işlenebilmesi için, işlenecek parça torna tezgahının fener mili eksenine göre kaçık bağlanır. Bahsettiğimiz bu iş, alın diskinde, ayar edilebilen aynalarla ya da puntalar arasında yapılabilmektedir.

Tırtıl Çekmek

Tırtıl açma işlemi; yön, şekil, derinlik ve adımlara göre kategorize edilir. Tırtıl çekme işinde çevresel sürat yaklaşık olarak dakikada yirmi beş metredir.